تبلیغات
سیب - نی نامه ی مولانا
نامه دادم نخوری سیب ولی دیر رسید...
درباره وبلاگ

آرشیو

طبقه بندی

پیوندها

پیوندهای روزانه

نویسندگان

ابر برچسبها

نظرسنجی

آمار وبلاگ

Admin Logo
themebox

نی نامه ی مولانا

بشنو از نى چون حكایت مى‏ كند                     از جدایى‏ها شكایت مى‏ كند

كز نیستان تا مرا ببریده‏ اند                           در نفیرم مرد و زن نالیده‏ اند

سینه خواهم شرحه شرحه از فراق                 تا بگویم شرح درد اشتیاق‏

هر كسى كاو دور ماند از اصل خویش             باز جوید روزگار وصل خویش‏

من به هر جمعیتى نالان شدم                        جفت بد حالان و خوش حالان شدم‏

هر كسى از ظن خود شد یار من                     از درون من نجست اسرار من‏

سر من از ناله‏ ى من دور نیست                    لیك چشم و گوش را آن نور نیست‏

تن ز جان و جان ز تن مستور نیست               لیك كس را دید جان دستور نیست‏

آتش است این بانگ ناى و نیست باد               هر كه این آتش ندارد نیست باد

آتش عشق است كاندر نى فتاد                       جوشش عشق است كاندر مى‏فتاد

نى حریف هر كه از یارى برید                       پرده‏ هایش پرده‏ هاى ما درید

همچو نى زهرى و تریاقى كه دید                   همچو نى دمساز و مشتاقى كه دید

نى حدیث راه پر خون مى‏كند                          قصه‏ هاى عشق مجنون مى‏كند

محرم این هوش جز بى‏ هوش نیست               مر زبان را مشترى جز گوش نیست‏

در غم ما روزها بیگاه شد                            روزها با سوزها همراه شد

روزها گر رفت گو رو باك نیست                    تو بمان اى آن كه چون تو پاك نیست‏

هر كه جز ماهى ز آبش سیر شد                    هر كه بى‏ روزى است روزش دیر شد

درنیابد حال پخته هیچ خام                            پس سخن كوتاه باید و السلام‏

بند بگسل، باش آزاد اى پسر                        چند باشى بند سیم و بند زر

گر بریزى بحر را در كوزه‏ اى                       چند گنجد قسمت یك روزه‏ اى‏

كوزه‏ ى چشم حریصان پر نشد                       تا صدف قانع نشد پر در نشد

هر كه را جامه ز عشقى چاك شد                   او ز حرص و عیب كلى پاك شد

شاد باش اى عشق خوش سوداى ما              اى طبیب جمله علتهاى ما

اى دواى نخوت و ناموس ما                        اى تو افلاطون و جالینوس ما

جسم خاك از عشق بر افلاك شد                     كوه در رقص آمد و چالاك شد

عشق جان طور آمد عاشقا                           طور مست و خر موسى صاعقا

با لب دمساز خود گر جفتمى                         همچو نى من گفتنی ها گفتمى‏

هر كه او از هم زبانى شد جدا                       بى‏زبان شد گر چه دارد صد نوا

چون كه گل رفت و گلستان در گذشت              نشنوى ز ان پس ز بلبل سر گذشت‏

جمله معشوق است و عاشق پرده‏ اى              زنده معشوق است و عاشق مرده‏ اى‏

چون نباشد عشق را پرواى او                      او چو مرغى ماند بى ‏پر، واى او

من چگونه هوش دارم پیش و پس                 چون نباشد نور یارم پیش و پس‏

عشق خواهد كاین سخن بیرون بود                آینه غماز نبود چون بود

آینه‏ ت دانى چرا غماز نیست                        ز انكه زنگار از رخش ممتاز نیست‏

بشنوید اى دوستان این داستان                     خود حقیقت نقد حال ماست آن‏


در میان  اشعار مولانا نی نامه اش جایگاهی ویژه در تاریخ شعر و ادبیات دارد.به قول مولانا هر کس بتواند نی نامه را درک کند دیگر نیازی به خواندن مثنوی معنوی ندارد چون همه اش را درک کرده است.البته توضیحات من حقیر با آنچه مد نظر حضرت «خمش» بوده است بسیار فاصله دارد.ولی باز من برداشت خویشتن را به زبان ساده ای در این  وب قرار دادم تا بلکه  گشاینده ی قسمتی هر چند کوچک از گره  های ذهن مریدان حضرت باشد.چه بسا ایده ی من ایده ای دیگر سازد و آغاز راهی دیگر باشد.

1-نی نماد قلب انسان است که از حق دور افتاده و شکایت از سختی هایی می کند که در هجران  نور خدا می کشد و در واقع این نی را خدا می نوازد.

2-نیستان دوباره مراد از خداست که  نی(انسان)که اصلش خدایی است از آن دور افتاده و چنان فریاد جان خراشی می زند که همه  را به ناله وامی دارد.

3-عارف کسی هم درد را می خواهد که غمش را با او بگوید باشد دردش اندکی تسکین یابد.

4-حضرت امیدوار است که بلاخره  روزی به اصل خدایی خود باز خواهد گشت.

5-اشتیاق وصال یار آرام و قرار را از عارف گرفته و او در هر جایی از این موضوع می نالد.چه کسانی که  چون او در راه رسیدن به اصل حرکت می کنند(خوش حالان) چه  افراد بی خیال(بدحالان).

6-ولی باز هم کسی او را درک نکرد و فقط از روی ظاهرش قضاوت کرد و باطنش را ندید.

7و8-ولی شاعر(نی) می نالد که سر و راز من همین ناله ی من است...گوش کنید تا بفهمید.ظاهر و باطن من یکی  است ولی افسوس که کسی اجازه ی دیدن حقیقت را ندارد.

9و10-این ناله نی و عاشق مانند آتش است و هر کس این آتش عشق را ندارد الهی از بین برود.آتش عشق نی را سوز آور  و شراب را مست کننده می کند.

11-عاشق با هر کسی که از محبوبش دور افتاده هم درد است و نواهایش حقیقت ها را آشکار می کند.

12-نی هم درد است و هم درمان است.نی همان عاشق حقیقی است.

13-عاشق با فریاد هایش سختی های راه عشق مانند سختی های مجنون در راه لیلا را بیان می کند.

14-تنهاا کسی راز عشق را درک می کند که درد عشق را چشیده باشد.(از بایزید بسطامی نقل می کنند که روی خدا را گفتم این چه بود که بر سر حلاج آوردی.پس گفت بایزید جرمش این بود که راز های ما را نزد غیر(انسان های دور از عشق) بازگو می کرد.در واقع مولانا هم این جا می خواهد بگوید هر کسی لیاقت شنیدن اسرار عشق را ندارد.به قول معروف گوش نامحرم نباشد  جای پیغام سروش.)

15و16-عارف در راه عشق عمرش را صرف کرد و همه ی زندگی اش را  در گذراند.ولی باز هم اهمیتی نمی دهد و فقظ خواهان ماندن معشوقش است.

17-ماهی نماد عاشق و آب نماد معشوق و یا عشق است.حضرت می فرماید همه به جز عاشق حقیقی از عشق سیراب می شوند. آنهایی هم که اصلاً هیچ بهره  ای  از عشق  نبرده  اند که بدبخت و مسکین هستند.

18-باز هم حضرت تإکید می کند که فقط عاشق حال عاشق را می فهمد.در واقع  این تکرار همان اهمیت موضوع 14 را بیان می کند.پس درد عشق را فقط باید با عاشق گفت.

19تا21-کل این سه بیت وارستگی را ستایش می کند.حضرت می فرماید اگر یک دریا هم داشته باشی با یک کوزه اندازه ی همان یک کوزه می توانی برداشت کنی.در واقع مهم افزایش ظرفیت است نه افزایش طمع.سپس می  فرمایند عجیب این است انسان های حریص هنوز هم طمع دارند و می پندارند می توانند بیش از این داشته باشند در حالی که تا انسان قناعت  نکند ارزش مند نمی شود.مهم این است که ظرفیت وجودت را با چیز  های ارزشمند پر کنی.

22تا24-هر کسی که به درد عشق مبتلا شود از هر چه حرص و طمع و غرور و بدی پاک می شود زیرا عشق انسان را به صفات  ثبوتیه ی الهی نزدیک و از صفات  صلبیه دور می کند.

25و26-عشق این بدن خاکی انسان را ارزشمند می کند و به آن معنا می بخشد.عشق کوه و دشت را به جنبش و شور در می آورد و انسان و ما غیره از آن ارزش می گیرند.

27-مولوی می گوید که این همه جوش و خروش از نی عجب نیست.من هم اگر لب بر لب یارم داشتم اینگونه آوا و نوا در می دادم.(منظور از لب بر لب یار داشتن حضرت این است و وقتی نی نواخته می شود لبه اش بر لب نوازنده و در حقیقت معنابخش وی قرار می گیرد.)

28و29-هر کسی از معشوقش دور شود اگرچه در ظاهر زنده است.اما مرده ی حقیقی وی است.همانگونه گلستان بدون بلبل هیچ نوایی و هیچ لطفی ندارد.در واقع عاشق در کنار معشوق ارزش دارد و اعتبار وی در اعتبار معشوقش است.به قول شاعر:اعتبار هر دلی در خوبی دلدار اوست...آبروی هر کسی در آبروی یار اوست.

30-در واقع همان مضمون بالا است.عاشق مرده ای است که روح هستی بخش معشوق(خدا)به او روح و هستی می بخشد.

31و32-عاشق باز هم می گوید که هر کسی که عاششق نیست مرده ای متحرک است.وقتی معشوق در کنار من نیست چگونه می توانم زندگی کنم.

33و34-عشق بلاخره آشکار می شود.ولی اول باید دل پاک باشد.در این صورت چنان از عشق الهی سرشار می شوی که توانایی پنهان کردن آن را پیدا نمی کنی.

35-در نهایت من باب تأکید تکرار می کند اول دلت را پاک کن و بدی  ها را از وی دور کن.آن وقت چنان به خداوند نزدیک می شوی که دیگر من و او از بین می رود و «ما» به وجود می آید.

در واقع تمام این کتاب عظیم راه های پاک کردن دل و جان را به ما نشان می دهد که شاید بتوانیم نور الهی را در دل احساس کنیم.همان اسرار هویدا کردن است.ولی مولانا این  کار را در زبان رمز انجام می دهد تا این اسرار به دست نااهل نیفتد. این تعبیر ساده ترین تعبیر ممکن است و نمی توان در چند چنین مثنوی عظیمی را تفسیر کرد.کمااینکه بر سر همین 35 بیت ده کتاب چند جلدی می توان نوشت.ولی این فقط روزنه ای بود که شاید دوست داران این مسلک را با گوشه ای از موضوعات مثنوی آشنا کند.باقی را خود می بایست پیمود.به امید مولانا هایی چون پیر روم.
مظهر حسینی...


نوشته شده توسط :Mazhar Dust
یکشنبه 14 دی 1393-01:02 ب.ظ
نظرات() 

http://canadianpharmacyonl.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 08:28 ب.ظ

Seriously all kinds of terrific advice.
canadian medications pharmacy best canadian pharmacy canadian pharmacycanadian pharmacy buy viagra now drugstore online canada online pharmacies for men canadian pharmaceuticals companies canada medication canada online pharmacies surrey how safe are canadian online pharmacies
buy cialis online cheap
جمعه 16 آذر 1397 02:53 ق.ظ

Terrific material. Kudos.
cialis preise schweiz cialis generico milano prix cialis once a da only best offers cialis use sialis cialis generika in deutschland kaufen only now cialis for sale in us cialis name brand cheap prezzo cialis a buon mercato cialis generique 5 mg
Generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:30 ق.ظ

Appreciate it! Lots of stuff!

tadalafil 20mg cialis coupon buy cheap cialis in uk online cialis prices for cialis 50mg generic cialis bulk cialis free cialis 200 cialis coupon cialis pills
Buy generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:36 ب.ظ

You revealed it superbly!
buy cialis uk no prescription prescription doctor cialis we choice free trial of cialis buy brand cialis cheap order generic cialis online cialis usa cost canadian discount cialis cialis 5 mg effetti collateral generic cialis at the pharmacy cialis 5mg
buy cialis online cheap
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:07 ق.ظ

Truly lots of awesome data.
opinioni cialis generico cialis 5 mg funziona cialis pills boards cialis dosage price cialis wal mart pharmacy side effects for cialis click here to buy cialis opinioni cialis generico cialis tadalafil cialis e hiv
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 02:11 ب.ظ

Cheers. Terrific information!
buying brand cialis online cialis cost interactions for cialis interactions for cialis cialis generic only now cialis for sale in us estudios de cialis genricos buying cialis on internet we choice free trial of cialis canadian cialis
Cialis generic
سه شنبه 13 آذر 1397 02:43 ق.ظ

Factor clearly used!!
generico cialis mexico tadalafil bulk cialis cialis super kamagra generic cialis at the pharmacy enter site natural cialis only now cialis 20 mg canada discount drugs cialis how to purchase cialis on line sialis
buy generic cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 01:40 ب.ظ

Lovely forum posts, Regards.
only best offers 100mg cialis try it no rx cialis cialis uk next day side effects of cialis rezeptfrei cialis apotheke cialis 20 mg no prescription cialis cheap cialis tablets cuanto cuesta cialis yaho buy original cialis
cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 02:25 ق.ظ

Whoa a lot of very good data.
cialis for sale south africa buy original cialis precios de cialis generico generic cialis pill online cialis kamagra levitra pastillas cialis y alcoho miglior cialis generico estudios de cialis genricos cialis online weblink price cialis
where to buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 01:35 ب.ظ

You actually stated that very well!
the best choice cialis woman cialis 5 mg buy cialis 20 mg cost cialis from canada canada discount drugs cialis tadalafil generic canadian discount cialis online cialis compare prices cialis uk cialis prices
buy generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 02:12 ق.ظ

Thanks a lot! Terrific stuff.
cialis prices in england buy cialis prescription doctor cialis cialis price in bangalore how does cialis work cialis prezzo in linea basso how do cialis pills work cialis daily new zealand cialis 20mg generic cialis with dapoxetine
buy generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 01:37 ب.ظ

Useful material. With thanks!
we choice cialis uk cialis flussig comprar cialis 10 espa241a sialis generic cialis pro cialis tablets cialis dosage cialis pas cher paris cialis alternative buying cialis in colombia
Cialis prices
شنبه 10 آذر 1397 01:44 ق.ظ

Great information, Thank you!
tesco price cialis sublingual cialis online cialis professional from usa cialis pills in singapore prezzo cialis a buon mercato buying brand cialis online callus cilas cialis generico in farmacia how does cialis work
buy cheap cialis in canada
جمعه 9 آذر 1397 02:25 ب.ظ

You actually said that really well!
tadalafil tablets best generic drugs cialis prescription doctor cialis how do cialis pills work cilas cuanto cuesta cialis yaho cialis prices buy brand cialis cheap enter site very cheap cialis prices on cialis 10 mg
buy cheap cialis coupon
جمعه 9 آذر 1397 02:38 ق.ظ

You said it terrifically.
deutschland cialis online cialis pills boards generic cialis soft gels low dose cialis blood pressure generic cialis with dapoxetine buy name brand cialis on line cialis pills boards cialis generico online cialis baratos compran uk canadian discount cialis
buy cialis cheap
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:19 ب.ظ

You actually suggested it terrifically.
wow cialis 20 generic cialis at the pharmacy cialis 10mg prix pharmaci cialis diario compra order cialis from india cialis generisches kanada generic cialis soft gels cialis professional from usa cialis pills in singapore tesco price cialis
Cialis 20 mg
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:12 ق.ظ

Reliable material. Thank you.
cialis professional from usa buy cialis online nz cialis generico milano cialis flussig interactions for cialis cialis et insomni cialis in sconto cialis online nederland buy cialis uk no prescription achat cialis en itali
buy tadalafil online
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:41 ب.ظ

Kudos! Excellent information!
viagra or cialis cialis rckenschmerzen low dose cialis blood pressure 5 mg cialis coupon printable wow cialis 20 buy cialis sample pack cialis cipla best buy try it no rx cialis cialis tadalafil cialis tadalafil online
buy cheap cialis coupon
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:42 ق.ظ

Cheers. Quite a lot of posts!

cialis italia gratis cialis rckenschmerzen cialis therapie cialis pills in singapore how does cialis work calis cialis in sconto purchasing cialis on the internet cialis from canada acquisto online cialis
levitra
پنجشنبه 19 مهر 1397 04:09 ب.ظ

You actually expressed this exceptionally well!
levitra levitra online buy levitra generic levitra levitra generic levitra 10 mg prezzo levitra 20 mg bayer prezzo levitra online cheap 20mg levitra cheap 20mg levitra
Buy generic cialis
سه شنبه 10 مهر 1397 09:04 ق.ظ

Good content. Thanks a lot!
tesco price cialis where to buy cialis in ontario tarif cialis france cost of cialis per pill cialis canada cialis 20 mg effectiveness cialis daily canadian drugs generic cialis tadalafil tablets low cost cialis 20mg
buy cialis online us pharmacy
یکشنبه 8 مهر 1397 05:31 ق.ظ

Good content. Thank you!
cialis diario compra cialis daily new zealand cialis reviews cialis canada on line cialis prices in england prezzo cialis a buon mercato india cialis 100mg cost where to buy cialis in ontario cialis usa cost cialis coupons
canada drugs online
شنبه 31 شهریور 1397 07:15 ب.ظ

Thanks. Quite a lot of content.

trust pharmacy canada trusted pharmacy canada scam buy viagrow pro Northwest Pharmacy canadian online pharmacies rated canadian medications by mail canada online pharmacies medication global pharmacy canada pharmacy canada online prescriptions canadian online pharmacies
http://cialisyoues.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 08:38 ب.ظ

You definitely made the point!
cialis 5 effetti collaterali cialis manufacturer coupon cialis generisches kanada cialis 20mg preis cf buy cialis online legal enter site 20 mg cialis cost cialis coupon chinese cialis 50 mg cialis authentique suisse comprar cialis navarr
http://viagraky.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 05:39 ب.ظ

Kudos, Valuable stuff.
viagra vs cialis vs levitra cialis generico milano cialis 5 effetti collaterali cilas cialis patent expiration buy cialis cheap 10 mg safe site to buy cialis online cialis rezeptfrei sterreich estudios de cialis genricos get cheap cialis
http://eddrugsgeneric.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 06:32 ق.ظ

Amazing information. With thanks.
prix cialis once a da get cheap cialis buying cialis on internet achat cialis en itali acheter cialis kamagra calis pastillas cialis y alcoho price cialis per pill buy online cialis 5mg cialis pills in singapore
canada pharmacy online
سه شنبه 13 شهریور 1397 10:19 ب.ظ

With thanks. An abundance of posts!

drugs for sale canadian pharmacy canada online pharmacies canadianpharmacy canadian pharmaceuticals online canadian pharmaceuticals online pharmacy drugstore online reviews canadian pharmacy cialis canadian mail order pharmacies
http://rldta.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:30 ق.ظ

Kudos. Quite a lot of postings.

generic viagra uk online viagra without presc viagra nz buy how can you buy viagra online best place to buy viagra online buy viagra uk online how to buy viagra online without a prescription viagra generic buy legal viagra online purchase viagra
Cialis online
دوشنبه 12 شهریور 1397 09:44 ب.ظ

Thanks a lot, Helpful stuff.
we choice cialis pfizer india cialis 200 dollar savings card cialis generique 5 mg canadian cialis non 5 mg cialis generici cialis cuantos mg hay cialis 5 mg effetti collateral cialis generisches kanada cialis prices in england cialis daily new zealand
http://cialisonla.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 03:40 ق.ظ

Effectively spoken truly. .
opinioni cialis generico cialis 20 mg cost when will generic cialis be available tarif cialis france we choice cialis pfizer india estudios de cialis genricos cialis et insomni low cost cialis 20mg cialis prezzo in linea basso viagra vs cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30